Skip to content

Kaarten

De varianten van sporen waarover het PHS door oost-Nederland zou moeten gaan.

Afstand van het PHS spoor tot bebouwing in Hengelo. Dit is een maat voor de overlast

150 meter zone in Hengelo waarbinnen bij een ketelwagen ontploffing alle bebouwing wordt verwoest. 300 meter zone waarbinnen beschadiging van de bebouwing optreedt.

Afstand van het PHS spoor in Hengelo waarbinnen voelbare trillingen reeel mogelijk zijn, en nu reeds optreden.