Skip to content


Geef u op als sympathisant van NoRail

Wij houden u dan op de hoogte van onze activiteiten

    Steun NoRail

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) heeft in oktober 2016 afspraken gemaakt over de overschrijdingen van de normen voor het spoorvervoer van gevaarlijke stoffen. Minder treinen Vanaf 2016 worden op de het traject Apeldoorn-Hengelo-Bentheim (Bentheimroute) zo’n 1450 minder wagens met gevaarlijke stoffen (met name gas) vervoerd. Voor brandbare gassen (de gevaarlijkste stoffen) stelt het basisnet door Hengelo als norm een maximum…

Geen reacties | Lees verder

Dit weekend gaat de bouw van start van het zogenaamde “derde spoor”. Dit betreft de verbetering van de aansluiting van de Betuwe route op het Duitse spoor. De Betuweroute was in 2007 klaar, maar de Duitse aansluiting van Emmerich naar Oberhausen is tot nu toe niet goed. Daardoor wordt de Betuweroute nog steeds niet optimaal gebruikt. De aansluiting is gepland…

Geen reacties | Lees verder

11 maart 2016:

Geen reacties | Lees verder

NoRail heeft de verkiezingsprogramma’s uitgeplozen. Sommige partijen hebben concrete plannen betreffende de veiligheid en overlast van het goederenvervoer over spoor. Anderen stellen daarin teleur. Hieronder ziet u de samenvatting. Als u bij het stemmen rekening wilt houden met de veiligheid en leefbaarheid onder het spoor dan kunt u onderstaand overzicht als leidraad nemen. Goederenvervoer per spoor door Oost Nederland:De verkiezingsprogramma’s…

Geen reacties | Lees verder

Het gezamenlijk onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, de provincies Gelderland en Overijssel en het Havenbedrijf Rotterdam geeft opnieuw aan dat de Noordtak 1,7 miljard kost. Het onderzoek laat geen fundamentele verschillen zien met de quick-scan die het Havenbedrijf Rotterdam en de provincies Gelderland en Overijssel vorig jaar hebben uitgevoerd als alternatief voor het groeiende goederenvervoer…

Geen reacties | Lees verder

In Juli heeft staatsecretaris Mansveld besloten alle plannen voor goederenvervoer door oost Nederland voorlopig op te schorten. Dit betekend dat transport, en ook een eventuele toename van goederenvervoer gewoon door gaat over de het nu reeds gebruikte traject door Deventer. In 2017en 2020 gaat opnieuw bekeken worden hoe groot de toename is en wat passende maatregelen zijn. Ook een noordtak…

1 reactie | Lees verder

De staatssecretaris heeft 19 juni het besluit genomen in principe te kiezen voor de Deventer-variant. Echter, tevens zet ze voorlopig alle voorbereidingen, onderzoeken en 2e MER fase stil. Ondanks de mededelingen van de staatssecretaris dat zij nu geen keuze maakt m.b.t. de noordelijke aftakking wil een groot deel van de tweede kamer dat dit onderwerp toch op de politieke agenda…

1 reactie | Lees verder

  De Belangenvereniging Bathmen heeft een verkenning uitgevoerd naar duurzaamheid en kosten van de GON-varianten en deze vergeleken met alternatieven. De berekeningen wijzen uit dat de Noordtak betuwe route de beste optie is: Financieel (kosten zijn op termijn veel lager) Milieu (veel kortere reisstijd scheelt veel energie en CO2) Leefbaarheid (Geen goederentreinen door steden en dorpen) Ruimte voor personenvervoer Veiligheid…

Geen reacties | Lees verder