Skip to content

Onderzoek & artikelen

Overdag is het druk op het Nederlandse spoornet. Vooral ‘s nachts zien vervoerders volop mogelijkheden om meer zware goederentreinen te laten rijden op tijden dat er geen personentreinen rijden en de burger slaapt. De zware goederenwagons hebben gevolgen voor de gezondheid van inwoners van bewoonde gebieden en zullen onder meer geluidsoverlast en trillingen veroorzaken. Naar slaapverstoring hebben veel wetenschappers al onderzoek gedaan. Het is bewezen dat mensen gezondheidsproblemen krijgen als hun nachtrust wordt verstoord. Op deze pagina vindt u een aantal links en verwijzingen naar onderzoeken of citaten daaruit. Trek uw eigen conclusie. De feiten spreken voor zich.

Onderzoeken / artikelen

  • Blootstelling-respons relaties voor geluidhinder en slaapverstoring
  • De gevolgen van geluid voor de gezondheid
  • Achtergrond informatie over slapen
  • Inventarisatie lokale bedreigingen door toename van het spoorgoederenvervoer in Provincie Overijssel Oost-Nederland
  • Niet uitgerust door nachtelijk verkeersgeluid
  • Over de invloed van geluid op de slaap en de gezondheid
  • Links:

    Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG)