Skip to content

Missie

Introductie

Goederenvervoer vindt plaats via het water, over land (per spoor en per vrachtwagen) en door de lucht. Door de aanleg van de tweede Maasvlakte en de toekomstige overslag aldaar gaat de goederenstroom door Nederland toenemen. De keuze van de routing van de in Rotterdam aangelande goederen is in handen van vervoerders.

Vanuit Hengelo bestaat een spoorverbinding rechtstreeks naar Duitsland en een verbinding via Enschede naar Duitsland. Het spoor dat de binnenstad van Hengelo met een verhoogd spoordam doorsnijd werd omstreeks 1895 aangelegd. De visie van het traject en de bouwsubstantie stammen dus duidelijk uit de 19de eeuw. Het is een gegeven dat het spoor door Hengelo in het verleden verklaard werd deel uit te maken van het zgh. hoofdspoornet.

De huidige politiek is van plan deze spoorlijn als reguliere verbinding naar Duitsland zeer intensief te gebruiken voor zowel het bestaande personenvervoer als voor vrachtvervoer dat in het kader van het “spoorboekloos rijden” in de “Randstad” naar Oost Nederland dient uit te wijken.

De plannen van de overheid (Programma Hoogfrequent Spoorvervoer) houden in dat er maximaal 62-80 goederentreinen over de IJssellijn, Twentelijn en mogelijk de Twentekanaallijn gaan rijden. In deze plannen is niet onderzocht of er andere mogelijkheden zijn om het goederenvervoer te verplaatsen.

Doel en visie

Burgerinitiatief No Rail wil de leefbaarheid en veiligheid voor mensen die nabij de Twentelijn en de Twentekanaallijn wonen waarborgen en waar mogelijk verbeteren.

Wij zijn ervan overtuigd dat de maatregelen die nodig zijn om de overlast van de groeiende stroom goederentreinen te verminderen en de leefbaarheid en veiligheid van de bewoners langs de bestaande spoorlijnen te beschermen in de Tweede Kamer zullen moeten worden genomen.

De huidige Wetgeving is slecht of ontbreekt voor een aantal hinderaspecten helemaal. Daarnaast geeft de aanstaande wetgeving de burger onvoldoende rechtsbescherming c.q. is gebaseerd op verkeerde aannames.

Handhaving is er nu helemaal niet en in de aanstaande wetgeving mag de slager zijn eigen vlees keuren.

Wij willen een oplossing die ook voor volgende generaties bruikbaar is en waarbij rekening gehouden is met zowel de leefbaarheid en veiligheid van de mensen, als de economie en de natuur. We willen een oplossing, die het probleem in zijn geheel aanpakt: duurzaam, toekomstvast en integraal.

Derhalve werken we nauw samen met het RONA t.a.v. goederen- en personenvervoer op de IJssellijn en Twentelijn.

De samenwerkende belangenorganisaties in het Regionaal Overleg Noordelijke Aftakking (RONA) streven dezelfde doelen na en zijn door de landelijke politici als belangenorganisatie geaccepteerd en erkend.

Burgerinitiatief No Rail