Skip to content

Geen goederentreinen door de stad


Hengelose burgers maken zich ernstig zorgen over de plannen voor het Hoogfrequent Spoorvervoer. Volgens de meeste recente groeiprognose namelijk zal het aantal goederentransporten door Hengelo toenemen van 20 tot 80 goederen treinen per etmaal.

De regering kiest voor goederentransport over bestaand spoor wat voor het spoorknooppunt Hengelo onaanvaardbare consequenties heeft.

De kortste route door Nederland is voor vervoerders aantrekkelijk. , maar de veiligheidrisico’s, de vervuiling en de overlast voor een stedelijk gebied als Hengelo is enorm. Het gaat vooral om bulk- en transitogoederen die door Hengelo denderen en nagenoeg geen werkgelegenheid oplevert, maar waarvoor Hengelo wel de rekening van gepresenteerd krijgt.

De kortste weg van Rotterdam naar Duitsland is eigenlijk via de Betuwelijn. Deze stopt echter bij Zevenaar en gaat vervolgens als boemeltrein verder door Duitsland. Dat is voor vervoerders niet aantrekkelijk. Het wordt dan ook hoogtijd dat de Betuwelijn doorgetrokken wordt, mede om de miljoeneninvestering hierin eindelijk ten volle te gaan benutten.

De komst van tientallen goederentreinen per dag door Hengelo zal betekenen dat zo’n 6.750 woningen onverkoopbaar worden. Dat het leefmilieu verslechterd en het vestigingsklimaat van bedrijven achteruit gaat. De overlast van geluid en trillingen zal enorm toenemen. Dit zal tot slaapverstoring en fysiologische reacties van burgers leiden die hart- en vaatziekten kunnen veroorzaken

Hengelose burgers willen niet voor een voldongen feit worden geplaatst. Nu wordt er alleen gekeken naar spoorse oplossingen. Terwijl de binnenvaart een goede bijdrage kan leveren aan het oplossen van het probleem.

Er is kortom een integrale benadering nodig van grensoverschrijdend vervoer die rekening houdt met de overlast, veiligheid, milieu en de economische belangen.
Dit is waar NoRail zich voor inzet.

Deel bericht

 • Delicious
 • Digg
 • Newsvine
 • RSS
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Twitter

Reacties

 1. Name November 22, 2010

  Schrijf hier uw bericht. Ik woon ook dicht aan het spoor Hengelo-Almelo.
  Al jaren klaag ik over de geluidslast en nog meer over de trillingen.
  2 jaar geleden heeft men 1 week lang apparatuur bij me in de woning
  geplaats om de trillingen te meten. Ook is er door gemeenteamtenaren
  schade, scheuren in muren, aan de woning vastgesteld.
  Bovendien is buiten in de tuin zitten, en een gesprek voeren bijna
  niet mogelijk als er een goederentrein langskomt.
  Ik heb al jaren geleden Prorail hiervoor aansprakelijk gesteld, maar zij
  beweren dat het onmogelijk door het treinverkeer kan worden veroor-
  zaakt.
  Wat kan je al burger tegen zo’n groot lichaam, als prorail, ondernemen?
  Ik ben bijna 65 jaar, en heb geen zin en energie meer in jarenlange pro-
  cedures. Laat staan de financiele kant van de zaak.
  Ik juich het initiatief van Norail toe, en hoop dat de gemeentelijke politiek
  zich er ook sterk voor maakt. Op vorige bijeenkomsten, jaren geleden, waar
  we werden geinformeerd over dit thema, en ook in de aanloop naar de bouw
  van de geluidswal, mochten we zelfs geen vragen stellen. De wethouder ver-
  bood dat. Dáár waren de informatie-avonden niet voor bedoeld.
  Ik wens Norail veel sterkte.

 2. Romee van derLoeff December 30, 2010

  Schrijf hier uw bericht
  Tijdens de informatieavonden is ons aangezegd dat er initiatieven genomen zouden worden om ons tegen de komst van zo veel meer goederentreinen te verzetten. We zouden bericht daarover krijgen via de mail. Wat kan mijn bijdrage zijn aan initiatieven? In het voortraject maakte ik buurtgenoten lid van de St. Norail. Binnenkort zal ik ze weer ontmoeten. Wat kan ik dan melden over de voortgang van Norail? Op een eerdere vraag hierover kreeg ik nog geen antwoord, nu wel?
  hartelijke groet, veel succes met initiatieven tegen het goederenverkeer in 2011
  Romee van der Loeff

Trackbacks

Er zijn geen trackbacks op dit bericht