Skip to content

Monthly Archives: February 2011

Heeft u het politiek debat gemist? Was u op vakantie? Wilt u opnieuw luisteren naar wat de verschillende politieke partijen te zeggen hebben over de dreigende toename van het goederenvervoer over het spoor? Luister online terug. Wat gaat de lokale en regionale politiek doen? Staan alle neuzen dezelfde kant op? Praat de politiek de kiezer naar de mond? Is er…

Geen reacties | Lees verder

Juicht u de initiatieven van No Rail van harte toe? Steun ons dan met een (kleine) financiële bijdrage. Uw hulp zorgt ervoor dat we samen een vuist kunnen blijven maken naar de lokale, provinciale en landelijke politiek. Uw steun zorgt ervoor dat we als burger een signaal kunnen blijven afgeven. Nu, maar ook in de toekomst! Waarom vragen wij om…

Geen reacties | Lees verder

Wethouders uit Almelo, Borne, Hengelo en Oldenzaal hebben tijdens een bestuurlijk overleg over goederenvervoer door Oost-Nederland op 18 februari jl. hun zorg geuit over de huidige plannen voor het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS). Jan Bron, wethouder PvdA Hengelo schrijft op zijn weblog dat Almelo, Borne, Hengelo en Oldenzaal zich tijdens deze bijeenkomst uitgesproken hebben over de consequenties voor de leefbaarheid…

Geen reacties | Lees verder

Burgerinitiatief No Rail Hengelo organiseert op maandag 21 februari om 19:30 i.v.m. de komende Statenverkiezingen een verkiezingsdebat met politici van o.a. de Provincie Overijssel over mobiliteit en onverantwoorde toename van het aantal goederentreinen. De aanleiding voor dit Provinciaal debat is de bezorgdheid van bewoners langs het spoor in Overijssel en Gelderland, die dagelijks worden geconfronteerd met de voorgenomen toename van…

6 reacties | Lees verder

Op 2 maart aanstaande zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten. De nieuw gekozen Statenleden hebben straks een belangrijke stem als het gaat om de dreiging van meer dan 80 goederentreinen per dag door de bebouwde kom. Zware treinen die trillingen en geluidsoverlast veroorzaken en nog meer wagons met gevaarlijke stoffen waarvan gemeente en hulpdiensten vooraf geen kennis hebben. Maar…

Geen reacties | Lees verder

Verschillende politieke partijen in Hengelo volgen het debat over de dreigende toename van goederentreinen op de voet en zijn op de hoogte van de onrust die bij de burger is ontstaan. Marcel Elferink, Raadslid CDA Hengelo, laat in een reactie weten: “Het CDA in Hengelo juicht het initiatief van No Rail toe en vindt het een goede ontwikkeling dat de…

Geen reacties | Lees verder

Hans Heerze van Burgerinitiatief No Rail was te gast in het RTV Oost-programma ‘In de Wandelgangen’ over de toename van het aantal goederentreinen en de gevolgen. Bekijk de video.

2 reacties | Lees verder

Het Hengelo’s Weekblad heeft aandacht besteed aan het protest tegen het goederenvervoer door Hengelo. Het bestuur van No Rail zegt in het artikel dat de landelijke overheid een milieueffectrapportage (m.e.r.) moet laten uitvoeren. “Zo’n rapport moet duidelijk maken wat de gevolgen zijn voor mens en milieu van een toename van 660 procent (uitgaande van de gemiddelde economische groei de komende…

Geen reacties | Lees verder